İzocam, Afet Bölgelerindeki Çadırkentlere Yalıtım Malzemesi Desteğine Başladı