Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkan Vekili Dr. Haldun ERSEN, kentsel dönüşüm farkındalığını artırmak amacıyla hazırladığı yol haritasını açıkladı.

Editör
16.02.2023

Türkiye’nin en önemli problemlerinden kentsel dönüşümün siyaset üstü bir yaklaşımla, milli seferberlik bilinci ile, aynı kurtuluş savaşında olduğu gibi birlik, beraberlik ruhuyla ele alınması gerektiğini kaydeden KENTSEV, “Türkiye’de yaklaşık 24 milyon bina bulunuyor, bunların yüzde 60’ının riskli olduğunu düşünüyoruz. Bunların yüzde 15’inin dönüştüğünü varsayarsak 12 milyon bina riskli durumda diyebiliriz. Mülkiyeti elinde tutan vatandaşın vakit kaybetmeden bu işin içine katılması ve bu 12 milyon riskli binanın dönüşmesi gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da özellikle 2022’de devreye aldığı kentsel dönüşüm teşviklerinin bu anlamda hayati olduğunu da düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.  

Kentsel dönüşümün yol haritası: 

İletişim stratejisi: Sağlıklı bir kentsel dönüşüm süreci açısından sorunu sadece teknik yaklaşımlarla çözemeyeceğimizi görmeliyiz.  

Fayda ve maliyet ilişkisi: İletişim süreciyle birlikte vatandaşlara fayda-maliyet ilişkileri çok iyi şekilde aktarılmalı. Uzlaşma ve ikna süreçleri geliştirilip vatandaşların katılımını sağlayarak muvafakatlarını alabilmek gerekiyor. 

Mülkiyet sorunlarının çözülmesi: ‘Halkla kentsel dönüşüm söyleşileri’ projesini başlatarak 81 il ve ilçelerinde yaygınlaştırmaya odaklanılması gerekiyor. 

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birliği: Devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi görebilecek, tarafsız davranabilecek STK’ları uzlaşma ve garantörlük çalışmalarında devreye sokabilmek gerekiyor. 

Vatandaşın geri bildiriminin alınması: Kentsel dönüşüm yapılacak alanlarda anket yapılmalı ve sonuçları ile proje geliştirilmeli. Gerekirse riskin büyüklüğüne göre hayati ölçüler çerçevesinde harekete geçilmeli. 

Sosyolojik ve psikolojik etki: Anketlerle sosyal ve psikolojik etkiler ortaya koyulmalı.  

Üç önemli paydaş: Kentsel dönüşümün vatandaş, devlet ve STK'larla çözülebileceği unutulmamalı. 

6306 no’lu kanunun geliştirilmesi: Kanunda zorlayıcılık olması gerekiyor. Yasaların birbiriyle ilişkisi kurulmalı ve 6306 nolu yasanın gücü arttırılmalı.    

Planlama ilkeleri: Özellikle kent silüetini ve bütünlüğünü bozmayacak biçimde planlama ilkeleri geliştirilmeli.  

Yerel Yönetimler : Belediyelerin alt yapılarını geliştirmeleri, acil olarak strateji ve eylem planlamalarını hazırlamaları şart. Bu konuda Belediyelere yaptırımlar gerekiyor.  

Kamu-özel sektör işbirliği güçlendirilmeli 

Yargılama : Yargıya intikal eden durumlarda acil kararlar verilmesi gerekmekte. 2/3 sağlandıktan sonra hukuki olarak yargıya intikal ettikten sonra hızlı bir şekilde çözülmeli. Bu amaçla, kanun güçlendirilmeli. 

KAYNAK: İnşaat & Yatırım


Yorumlar
Yorum Bırak

Create AccountLog In Your Account